Konzultant nemá volnou kapacitu

  • Inženýr stavební - kontrola kvality
  • Inženýr stavební - příprava výroby
  • Inženýr stavební - stavbyvedoucí
  • Stavební technik - projektant

Rozhovor

Vaše pracovní pozice (co přesně děláte, popis Vaší profese) a škola, kterou jste studovala.

Jmenuji se Ivana Sušilová, jsem jednatelkou firmy IS Projekt, s.r.o. v Uherském Brodě. Naše společnost je zaměřena na inženýrskou činnost ve stavebnictví (zastupujeme investory při vyřizování územních rozhodnutí a stavebních povolení, včetně všech dalších činností s tím spojených, vykonáváme činnost technického dozoru stavebníka, kdy dohlížíme na kvalitní a finančně správné provádění staveb včetně dodržování technologických postupů a harmonogramů, organizujeme zadávaní veřejných zakázek a také vykonáváme činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Vystudovala jsem VUT v Brně, fakultu stavební, obor Ekonomika a řízení stavebnictví.

 Založila jste tuto firmu Vy nebo je to rodinný podnik? Je těžké založit si stavební firmu?

Firmu jsme sama založila a myslím si, že není těžké ji založit. Jen bych chtěla říci, že naše firma není klasická stavební firma, specializujeme se spíše na služby ve stavebnictví, které jsem zhruba uvedla v první odpovědi.

Jak se projevuje krize na Vašem podnikání?

Krize se projevuje v našem podnikání velmi znatelně. Realizuje se podstatně méně zakázek než v minulosti, velké společnosti se čím dál více ucházejí o dříve pro ně nezajímavé zakázky a zároveň se na trhu práce objevuje velké množství neodborných firem, bez zázemí, znalostí, garancí, pojištění, které investorům slibují výkony, které nemohou nikdy dodržet. Mnohdy jejich cena přesně odpovídá následně předvedenému výkonu.

Plusy a mínusy Vašeho povolání

Plusem naší práce je viditelný výsledek. Vyrůstají za námi stavby, které si může kdokoliv prohlédnout, může je užívat, je to hmatatelný, viditelný výsledek.

Mínusem naší práce, je práce venku, za jakýchkoli klimatických podmínek. V létě velká vedra, déšť, bláto, v zimě nepříjemná zima.

O jaké profese je ve stavebnictví největší zájem?

 Největší zájem je o profesi stavbyvedoucího, je to práce složitá pro řízení pracovních procesů na stavbě, ale také pro řízení dalších pracovníků na stavbě a k tomu velká administrativa. Myslím si, že ale na stavbách chybí kvalitní ty nejzákladnější profese, jako jsou např. tesaři, klempíři. Je hodně poznat, když zedník nad prací přemýšlí a nezůstává po něm příliš mnoho odpadu, zničeného materiálu, který se již nedá využít. Bylo by dobré, kdyby se mladí lidé orientovali na tyto profese a hodně se o své práci naučili.

Jak poznáte kvalitního špatného dělníka při kontrolách na stavbě?

Tak kvalitního pracovníka na stavbě poznáte ihned. Jednak vidíte, co mu pod rukama vyrůstá, vidíte, zda se k práci staví pozitivně mnohdy i s úsměvem. Při projednávání odborných záležitostí ho to neobtěžuje, chápe, proč o tom jednáme, a se zájmem navrhuje případná řešení. Je milé když se u těchto jednání ještě chová slušně. Někdy bych vám přála, vlastně ani nepřála slyšet, jak se na některých stavbách mluví!

Jaké schopnosti, vlastnosti, dovednosti by měl zaměstnanec mít?

Měl by mít vysoké odborné znalosti, vysoké pracovní nasazení, operativnost, slušné vystupování, radost z prováděné práce, loajalita.

Co je pro Vás nejdůležitějším kritériem, podle kterého si vybíráte zaměstnance?

Je to odbornost, přístup k lidem a schopnost práce pod velkým tlakem.

Ohodnoťte svou spokojenost se zaměstnáním na stupnici 1-10, kdy deset je max. spokojena. Proč jste takto hodnotila.

 Já jsem majitelkou firmy, tak bych měla hodnotit 10, protože jsem si tuto práci vybrala dobrovolně a mám ji hodně ráda a doufám, že je to na výkonech naší společnosti  vidět. Stavby námi připravované nebo realizované pod naším dohledem (technický dozor investora) získaly Ocenění v soutěži Stavba Zlínského kraje (např. Koupaliště u Luhačovické přehrady, ZUŠ Uherský Brod. Výrobní areál firmy Teknia Uherský Brod).

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 (červen 2013)