Konzultant nemá volnou kapacitu

  • Architekt - urbanista

Profesní životopis

Příjmení, jméno, titul:

Hozák, Ondřej, Ing. Arch.

Vzdělání, kurzy, certifikáty:

Fakulta architektury ČVUT v Praze

Tampere University of Technology, Finsko, roční studijní stáž

Praxe/ historie zaměstnání:

od r. 2009 vede Výukový festival Architektury a Designu www.festad.cz

od r. 2010 vede vlastní projekční kancelář

2009-2010 pomocná vědecká síla na Fakultě architektury ČVUT

2008/08 Prof. Martin Rajniš architektonická kancelář Praha

2006/08 Arch.Design architektonická kancelář Brno

Soutěže a ocenění:

1. místo - Sappee wooden lookout tower, architektonická soutěž, Finsko

čestné uznání - Sauna in Turku, architektonická soutěž, Finsko

ocenění - Majerův mlýn v Písku, (spol. M. Valeš) architektonická soutěž, ČR

čestné uznání – Energetický projekt roku 2006 – studentská cena, ČR

2. místo - Jak vidím svět, fotografická soutěž, ČR

Zájmy, znalosti, dovednosti (pokud souvisí s povoláním či pracovní pozicí):

 

Pracovní pozice, ke kterým budete poskytovat poradenství:

Architekt - urbanista

Datum zpracování:

5. 7. 2013

Rozhovor

Povězte nám něco o Vašem studiu (přesný název oboru studia a co vše se dá vykonávat s tímto vzděláním).

Vystudoval jsem studijní program Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Tento obor zahrnuje v prvním - bakalářském stupni studia veškeré znalosti potřebné k navrhování a projektování budov od bytových staveb po projekty občanského vybavení. Studenti jsou vedeni k tomu, aby kromě teoretických znalostí, výtvarného a prostorového řešení staveb (dějiny architektury, výtvarná tvorba, deskriptivní geometrie, …) uměli vyprojektovat dům na úrovni projektu pro stavební povolení, což znamená znalosti z pozemního stavitelství, technického zařízení budov, statiky a platné legislativy.

Navazující magisterský stupeň se více věnuje urbanismu (navrhování měst a veřejného prostoru), územnímu plánování, větším celkům a souborům staveb. Studenti se také učí ekonomiku, stavební management a stavební právo.

Absolventi mohou pracovat na pozici projektanta, ale také vlastního tvůrce architektury a městského prostředí – vytvářet výtvarné studie, realizační projekty, technický dozor nad stavbou. Je možné zaměření na urbanismus a územní plánování, práce ve státní správě či interiérový design. Výhodou absolventů je dobrá znalost grafických programů, vizualizací a multimediální prezentace.

K výkonu zcela samostatné profese architekta, který je oprávněn projektovat stavby, je nutná „Autorizace“, která je podmíněna splněním praxe a složením autorizačních zkoušek.

 

Je důležitá nějaká zvláštní příprava studentů k talentovým zkouškám na Fakultu architektury?

Je nutno zvládnout studijní kresbu (zátiší, figura, architektonický prostor, hlava, krajina), základy navrhování, základy technického zobrazování staveb (půdorys, pohled, řez), kresbu abstrakce a abstraktní kompozici. Důležité je nepodcenit další obory zkoušek jako je matematika, deskriptivní geometrie, dějiny umění a dějiny architektury.

Posledním kolem zkoušek bývají ústní pohovory. Otázky často míří na znalosti z dějin umění a architektury. Rozhodující je tedy opět správná příprava. Očekává se, že student přinese portfolio prací.

Z obrovského záběru vyplývá, že kromě maximální práce ve škole je nezbytné absolvovat také mimoškolní přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, účastnit se workshopů studijní kresby, tvorby portfolia, zkoušek nanečisto… Udělat tedy pro přípravu maximum.

 

Co je při přípravě nejdůležitější? Je něco, co byste doporučil studentům?

Začít s přípravou včas, mít poctivý a realistický přístup, nebát se, udělat pro věc maximum práce a nelitovat úsilí ani vynaložených finančních prostředků.

Jaké znalosti, dovednosti, vlastnosti musí architekt mít?

Architekt musí 1) umět komunikovat, 2) mít výtvarnou vizi a představivost, 3) mít široké technické znalosti, technické myšlení a organizační dovednosti, aby zvládl řídit náročný proces projektování, zastupovat zájmy klienta, koordinovat projekční práce, tým profesí a dodavatelů stavby od návrhu po realizaci.

 

Co Vás přimělo ke studiu architektury?

Od mala jsem se pohyboval mezi technickým a výtvarným vzděláním a zajímala mne tvůrčí práce. Tak logicky vyplynula architektura.

 

Je nutné se při Vaší profesi neustále vzdělávat nebo cestovat?

V každém zaměstnání je nezbytné se neustále vzdělávat. U architektury navíc nelze spoléhat pouze na tištěná média a internet. Architekturu je třeba vidět a poznávat přímo. Zahraniční cesty bývají inspirativní. Myslím však, že pokud máte vnitřní zájem o obor, začnete si brzy všímat běžného prostředí, ve kterém žijeme a přemýšlet, jak by se věci daly dělat lépe.

 

Je role architekta slučitelná s rodinou?

Architektura je obor velmi časově náročný. Navíc, pokud Vás profese baví, dříve či později se vám začne smazávat hranice mezi volným časem a prací. Může to být tedy velmi náročné, na druhou stranu, myslím, že zvládnutelné.

 

Plusy a mínusy Vašeho povolání.

Architektura je kreativní činnost s reálnými výsledky. Je ohromné, když se věc, která vzniká na papíře, promění ve skutečnou stavbu. Jde však o časově náročné povolání s velkou odpovědností.

Jak se vyrovnáváte se stresem spojeným s Vaší prací?

Říkám často s nadsázkou, že je to pro mne další „vysoká škola“. Tomu však v praxi čelí každý, kdo se rozhodne osamostatnit.

Výhodou FA je dobré technické myšlení. Snažím se tedy problém lépe uchopit - zorganizovat si čas, termíny odevzdávek a najít si prostor pro odpočinek.

 

Jste spokojen se svým zaměstnáním? Ohodnoťte číslicí  1-10, kdy deset je maximální spokojenost.

10

 

Dovedete si představit, že tuto práci děláte celý život?

Když jednou věnujete oboru plnou pozornost, začne Vás to bavit a architektura se stává neoddělitelnou od vašeho života.

 

                                                                                                                                                             (září 2013)